ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

ป้องกันข้อมูลรั่วไหล

ทุกวันนี้ การโจมตีทางไซเบอร์ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปสู่หลากหลายธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การแพทย์หรือแม้แต่กลุ่มพลังงาน 

องค์กรในยุคปัจจุบันกำลังเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมากกว่าในอดีตอย่างมาก อีกทั้งการโจมตีทางไซเบอร์ยังมีการพัฒนารูปแบบการจู่โจมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น การป้องกันจึงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการดูแลบริหารจัดการความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อให้สามารถรับมือและโต้ตอบการจู่โจมทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ดังนั้นเมื่อความปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่พาสเวิร์ดเพียงอย่างเดียว เราสามารถเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยี Multi-Factor Authentication มาใช้ร่วมกับการเข้าใช้งานระบบผ่านการตรวจสอบความเป็นเจ้าของด้วยการยืนยันตัวตนครั้งที่สอง ด้วย รหัส OTP, Security Key, PIN, Face ID, Fingerprint 

Comments
Write a Comment Close Comment Form