ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

รู้ทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกท่านน่าจะพอทราบแล้วว่ามีประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อย

ซึ่งเนื้อหาหลัก ก็จะกล่าวถึง

1. ต้องขอความยินยอม

2. แจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ

3. การกระทำกับข้อมูลเท่าที่จำเป็น

4. หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล

5. การโอนย้ายข้อมูล

6. กฏเกณฑ์การค้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร

ึ7. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

9. ความรับผิดชอบทางแพ่ง

10. บทกำหนดโทษ

ดังนั้นหลังจากประกาศ ก็มีเวลาให้ดำเนินการประมาณ 1 ปี เพื่อให้องค์กรต่างๆ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ซึ่งรวมไปถึงการปรับตัวของเราๆ ท่านๆ ด้วย

ว่าบทลงโทษนี้จะดำเนินการได้และประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน เพราะแค่ปัจจุบันเรายังรับสายบุคคลแปลกหน้าที่มาขายของทั้งประกัน บัตรเครดิต หรืออื่นๆ อยู่ตลอดเวลา