ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

Basic เครื่องมือรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน

ทุกวันนี้กระแสการโจมตีทางไซเบอร์มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง เราพร้อมรับมือจากภัยคุกคามเหล่านี้หรือยัง เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรของตนเอง 

ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องตระหนักถึงการโจมตีด้านไซเบอร์ที่เป็นอันตรายต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร PROUD จึงขอแนะนำเครื่องมือการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ทุกองค์กรควรมีสัก 5 ประเภทดังนี้

1.) Network Security - Firewall

2.) Malware prevention - Advanced Endpoint Protection

3.) Backup - Backup & Recovery, Ransomware Protection

4.) Secure Access - Unified endpoint management (UEM)

5.) Identity and Access Management - Identity Management, SSO

จริง ๆ ยังมีเครื่องมืออีกมากพอสมควรที่ควรจะมีแต่ข้อมูลด้านบนจะเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการเริ่มให้องค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยที่ดีขึ้น เพราะเรื่อง Cybersecurity ไม่มีวันที่จบหรือหยุดได้ 100%

 

 

Comments
Write a Comment Close Comment Form