ไทย
ค้นหา

คลังความรู้

Facebook Access Token issues

จากที่ Facebook ได้ออกมาประกาศเปิดเผยข้อมูลว่า Web ถูก Hacked

 

Digital Transformation and Security Topics

เมื่อองค์กรดำเนินการปฎิรูประบบ Digital และนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการธุรกิจใหม่มากขึ้น ปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยก็จะเพิ่มมากขึ้น

 

ISO/IEC 20000:2018

มาตรฐาน ISO 20000(SMS:SERVICE MANAGEMENT SYSTEM) เป็นมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการด้านไอที

ความแตกต่างระหว่าง Information Security และ Cyber Security

Information คือข้อมูลในองค์กร ที่สามารถอยู่ในรูปแบบใดๆ ก็ได้ เช่น Hard Copy หรือ Soft file เป็นต้น และก็สามารถอยู่ในรูปแบบการจัดเก็บในหลายๆ แบบเช่นกัน เช่น เครื่อง Client, Server, Network Equipment หรือ Thump Drive ดังนั้นในมุมของ Information Security ก็จะมีอยู่ 2 Sub-categories