ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

CSA ออก Cloud Controls Matrix v4

หลายท่านน่าจะรู้จักมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยด้าน Cloud Computing ที่ชื่อว่า CSA STAR อยู่แล้ว

Cloud Security Alliance (CSA) ประกาศเปิดตัว Cloud Controls Matrix (CCM) เวอร์ชัน 4 โดยเพิ่มมาตรการควบคุมอีกกว่า 60 รายการ

CCM เป็น Framework ทางด้าน Cybersecurity Controls และถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของการใช้ระบบ Cloud

นอกจากนี้ CCM เวอร์ชัน 4 ยังได้เพิ่มมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของการใช้ระบบ Cloud ใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อให้ครอบคลุมกับเทคโนโลยี Cloud ในยุคปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องและใช้งานร่วมกับมาตรฐานอื่น เช่น ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27701:2019 เป็นต้น