ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

Digital Transformation and Security Topics

เมื่อองค์กรดำเนินการปฎิรูประบบ Digital และนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการธุรกิจใหม่มากขึ้น ปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยก็จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ IoT หรือการใช้ Cloud Services ทำให้เอื้อกับการโจมตีมากขึ้น โดยเฉพาะองค์ที่ยังไม่มี Security Awareness ที่ดีพอ ที่จำทำให้เห็นพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายและ IT

 

นอกจากนี้หัวข้อในการเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและ Compliance ก็ต้องมีความสำคัญมากขึ้น หลายๆ Rugulators ก็เริ่มควบคุม ทั้งกลต., คปภ. หรือ ธปท. เป็นต้น โดยสังเกตจากมีการออกประกาศมาเรื่อยๆ ดังนั้นก็จะสะท้อนถึงผู้ใช้งานทั่วไปที่ก็เริ่มใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อมั่นใจได้ว่าบริการเหล่านั้นมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีพอ