ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

ISO 20000 New Version

ปัจจุบัน ISO/IEC 20000-1:2011 ได้มีการปรับ Version ไปเมื่อปี 2018 เป็น ISO/IEC 20000-1:2018

 

 

 ความแตกต่างของข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000 เวอร์ชัน 2018 (ใหม่) กับ เวอร์ชัน 2011 (เดิม) มีอยู่หลายส่วน หลักๆ มีการเพิ่มกระบวนการ ได้แก่

  • Knowledge management
  • Asset management
  • Demand management
  • Service delivery

และมีการปรับเปลี่ยนคำหลายๆ ส่วน รวมไปถึงแบ่งกระบวนการบางอย่างออกมา เพื่อความชัดเจน เช่น Incident management กับ Service request management เป็นต้น อีกทั้งได้เพิ่มเนื้อหาบางอย่างให้ Integrated กันได้อย่างเหมาะสมกับมาตรฐานอื่นๆ ข้างเคียง โดยเฉพาะ ISO/IEC 27001:2013

ดังนั้น การทำมาตรฐานดังกล่าว ถ้าองค์กรมีมาตรฐานอื่นๆ อยู่แล้ว หรือมีมาตรฐานเบอร์นี้แต่เป็นเวอร์ชั่นเก่า ก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการที่มาตรฐานมีการปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยให้เหมาะกับโลกปัจจุบันมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้การขอรับรองมาตรฐานนี้สามารถใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร