ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

Privacy Matters

หลาย ๆ ท่านคงได้ยินข่าวบริษัทที่ให้บริการบัตรเครดิตในอังกฤษถูกปรับหลังจากมีการละเมิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

โดยถูกปรับเป็นเงินกว่า 90,000 ปอนด์ หลังจากถูกตรวจสอบพบว่ามีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งานที่ยกเลิกการรับอีเมลข่าวสารไปแล้ว ที่ผ่านมาอังกฤษมีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองนโยบายความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมาก โดยมีการจัดตั้ง Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) เพื่อให้ ICO สามารถปรับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อบังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวได้

จะเห็นว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งที่บริษัทถูกปรับในการฝ่าฝืนกฏหมายดังกล่าว องค์กรของท่านคงไม่อย่างเป็นกรณีตัวอย่างใช่ไหมครับ?

Comments
Write a Comment Close Comment Form