ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

Remote working ความท้าทายใหม่ของผู้บริหาร

การทำงานปัจจุบันของหลาย ๐ องค์กรเปลี่ยนไปเป็นแบบ Work from Home เพราะมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ COVID-19 ยังคงอยู่กับเราต่อไปอีกสักพัก

องค์กรสมัยใหม่จำเป็นต้องสร้างการปกป้องความมั่นคงปลอดภัยที่มากขึ้น  โดยระบบต้องสามารถตรวจจับพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงและผิดปกติได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะยกระดับความเชื่อใจหากถูกคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที และทำให้ระบบความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัย

สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยสมัยใหม่จึงถูกออกแบบให้ผู้ดูแลระบบไม่ควรเชื่อใจทั้งบุคคลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบเดิมอีกต่อไป จึงมีการนำ Zero Trust Architecture มาใช้ โดยมีการตรวจสอบทั้งบุคคลและอุปกรณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพราะภัยไซเบอร์ในปัจจุบันและอนาคตมีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

 

Comments
Write a Comment Close Comment Form