ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

ISO/IEC 20000:2018

มาตรฐาน ISO 20000(SMS:SERVICE MANAGEMENT SYSTEM) เป็นมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการด้านไอที โดยจะเป็นการสร้างกระบวนการที่จะบริหารจัดการการให้บริการไอทีให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความต้องการของผู้ให้บริการที่จะส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพไปยังลูกค้า/ผู้ใช้งานภายในหรือภายนอกองค์กร

การวางรากฐานระบบบริการไอทีด้วยมาตรฐาน ISO 20000 ให้กับองค์กรนั้น เป็นสิ่งที่องค์กรเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ความท้าทายที่ควรค่าต่อการลงทุนและลงแรงดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายไอทีขององค์กรที่เป็นส่วนสำคัญในหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นจาก ISO/IEC 20000:2011 เป็น ISO/IEC 20000:2018 ซึ่งก็จะการยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าสินค้าและบริการของเราผ่านการดูแลจัดการด้วยระบบบริหารจัดการด้านไอทีซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระดับโลก