ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

ความแตกต่างระหว่าง Information Security และ Cyber Security

Information คือข้อมูลในองค์กร ที่สามารถอยู่ในรูปแบบใดๆ ก็ได้ เช่น Hard Copy หรือ Soft file เป็นต้น และก็สามารถอยู่ในรูปแบบการจัดเก็บในหลายๆ แบบเช่นกัน เช่น เครื่อง Client, Server, Network Equipment หรือ Thump Drive ดังนั้นในมุมของ Information Security ก็จะมีอยู่ 2 Sub-categories ได้แก่

- To Protection of the physical environment by ensuring the premises is secure

- To make sure no one can access information electronically ซึ่งส่วนนี้ก็คือCyber Security

นั้นแสดงถึงว่า Cyber Security เป็นแค่ Subset หนึ่งของ Information Security ซึ่งในปัจจุบันก็มีมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับด้านนี้ก็คือ ISO/IEC 27032:2012 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องนี้โดยตรง อย่างไรก็ตามมาตรฐานยังเป็นลักษณะ Guidelines อยู่ จึงยังไม่สามารถ Audit ในแบบ Accredited อย่างไรก็ตามถ้าองค์กรใด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปแล้วก็สามารถเพิ่มเติม Cyber Security Technical Controls เช่น

-       Social engineering attacks

-       Hacking

-       Malicious Software (malware)

-       Spyware

-       Other unwanted software

รวมไปถึงการทำ

-       Secure Coding

-       Network monitoring and response

-       Server level controls

-       Application level controls

-       End user workstation controls

 

ซึ่งก็จะช่วยให้การทำ ISO/IEC 27032:2012 ได้ง่ายขึ้นและเป็นการต่อยอดจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่แล้วด้วย

 

Contact us: sales@proud-consulting.com

Mobile Phone Number: 092-474-7877