ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

ภัยคุกคามที่สร้างความเสียหายเป็นอันดับ 1

การโจมตีทางไซเบอร์แม้จะมีหลากหลายวิธี แต่การโจมตีผ่านทางอีเมล ยังคงเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดอยู่ดี

ในช่วงที่ผ่านมามีการโจมตีผ่านทางอีเมลเกิดขึ้นมากมาย แม้แต่อีเมลเสนอขายวัคซีนวัคซีนปลอม  ไม่นับรวมอีเมล Classic ในการลดราคาปลอม ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนแฮกเกอร์ก็ยังคงดำเนินการโจมตีทางไซเบอร์อยู่ตลอด

การโจมตีผ่านทางอีเมลหลัก ๆ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Business Email Compromise (BEC) คือการโจมตีโดยการหลอกให้ผู้ใช้ภายในองค์กรโอนเงิน ซึ่งส่วนมากจะแอบอ้างเป็นบุคคลภายในองค์กร และ Email Account Compromise (EAC) คือการโจมตีและแฮกบัญชีเป็นรายบุคคล 

ซึ่งทาง PROUD ก็มีการบริการในการทดสอบ Phishing รวมไปถึง E-learning เพื่อช่วยให้องค์กรได้เรียนรู้หัวข้อใหม่ ๆ ทาง Cybersecurity อีกทั้งสามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารให้คนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments
Write a Comment Close Comment Form