ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

ConvoLab: ISO/IEC 27001:2013 Celebration

ในนามของผู้บริหารบริษัท พราวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ขอแสดงความยินดีกับบริษัท คิวบิก โปร จำกัดและ AMITY Group

ในการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่่งต้องขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจทาง PROUD ในการเป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบริษัท คิวบิก โปร จำกัดและ AMITY Group ในการรักษามาตรฐานและพัฒนาองค์กรสร้างความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Comments
Write a Comment Close Comment Form