ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

แนวโน้มทางด้านอาชญากรรมไซเบอร์ที่ควรระวัง

ในช่วงเวลาปีถึงสองปีที่ผ่านมา พบว่าจำนวนอาชญากรไซเบอร์และช่องทางที่ใช้ดำเนินการผิดกฏหมายไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น 

PROUD จึงสรุปแนวโน้มสำคัญทางด้านอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งประกอบด้วย

Crime-as-a-Service

เป็นตัวเชื่อมระหว่างแฮ็คเกอร์ผู้ให้บริการเครื่องมือสำหรับก่ออาชญากรรมไซเบอร์ กับบริการที่กลุ่มอาชญากรสามารถเข้าถึงเพื่อนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมได้ ส่งผลให้อาชญากรไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

Ransomware

ยังคงเป็นภัยคุกคามรูปแบบมัลแวร์อันดับหนึ่ง ซึ่งแนวโน้มนี้คาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอันใกล้นี้

The Criminal Use of Data

ต่อเนื่องจาก RANSOMWARE เพราะข้อมูลสามารถนำไปขายเพื่อหาผลกำไรได้ แต่หลังๆ มานี้การโจมตีข้อมูลเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

Abuse of the Dark Web

Dark Web ช่วยให้อาชญากรไซเบอร์ประกอบการกระทำที่ผิดกฏหมายได้ รวมไปถึงสินค้าผิดกฏหมายบนตลาดมืดของ Dark Web นี้ ช่วยเพิ่มโอกาสให้พวกหัวรุนแรงเหล่านั้นมากขึ้น

Social Engineering

Phishing เริ่มมีเป้าหมายไปยังพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงในองค์กรมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง C-LEVEL ที่ถูกดัดแปลงโดยหลอกพนักงานว่าเป็นข้อความจากผู้บริหารระดับสูง 

Virtual Currencies

Bitcoin ยังคงเป็นสกุลเงินหลักในการชำระเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการผิดกฏหมายในโลกใต้ดิน รวมไปถึง Dark Web เนื่องจากติดตามและตรวจสอบได้ยาก 

นั้นคือประเด็นสำคัญที่องค์กรจะต้องยกระดับมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยและเตรียมความพร้อมรับมือของทั้งองค์กรและพนักงานทั่วไปในการรับมือภัยคุกคามเหล่านี้

Comments
Write a Comment Close Comment Form