ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

Facebook Access Token issues

จากที่ Facebook ได้ออกมาประกาศเปิดเผยข้อมูลว่า Web ถูก Hacked

 

และมีผลกระทบกับผู้ใช้งานระบบทั้งหมดประมาณ 30 ล้านราย ซึ่ง Facebook ก็ได้ส่งข้อความเตือนผู้ใช้งานกลุ่มดังกล่าวไปแล้ว แต่ก็มีหลายๆ คนใช้งานที่สงสัยว่าเราเป็นกลุ่มคนในนั้นหรือไม่ ซึ่ง Facebook ก็ได้มีการทำวิธีการตรวจสอบได้ด้วยตนเอง โดยเราสามารถเข้าไปที่ https://www.facebook.com/help/securitynotice จากนั้นเลือกหัวข้อ Is my Facebook account impacted by this security issue?

ซึ่งถ้าเราโชคร้ายอยู่ในกลุ่มนั้นก็จะมีรายละเอียดข้อมูลที่ได้ถูกนำออกไป แต่ถ้าไม่ ก็จะระบุว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆ