ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

มาตรฐาน HAIT (Hospital Accreditation Information Technology)

มาตรฐาน HAIT (Hospital Accreditation Information Technology) เป็นมาตรฐานที่พัฒนาโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) 

ซึ่งมีอยู่ 4 Level มาตรฐาน HAIT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ การนำมาตรฐาน HAIT มาใช้ ช่วยให้โรงพยาบาลยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วย โรงพยาบาลที่ต้องการขอรับรองมาตรฐาน HAIT จะต้องผ่านการประเมินจากคณะผู้ประเมินของ TMI

โดย PROUD สามารถให้บริการคำปรึกษาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถติดต่อมาได้ที่ sales@proud-consulting.com

Comments
Write a Comment Close Comment Form