ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

กุญแจสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าภัยคุกคามด้าน Cybersecurity ในองค์กรมีอยู่เป็นจำนวนมากตามสภาพการทำงานรูปแบบใหม่ 

ทาง PROUD จึงขอแนะนำสิ่งที่ควรทำด้าน Cybersecurity ในองค์กรเบื้องต้นว่ามีอะไรบ้าง

1. การใช้งาน Multi-factor Authentication (MFA) เพราะตอนนี้แค่รหัสผ่านอย่างเดียวคงไม่พออีกต่อไป จึงควรจะต้องพิจารณาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในช่องทางพิสูจน์ตัวตนด้วยหรืออาจจะพิจารณาไปใช้ Solutions โดยเฉพาะดีกว่า เช่น Google หรือ Microsoft เป็นต้น

2. ลงทุนกับเครื่องมือที่ Automation มากขึ้น เช่น เครื่องมือป้องกันการรั่วไหลข้อมูล ข้อมูลการแจ้งเตือนหรือแม่แต่การใช้เทคโนโลยี AI/ML เข้ามาใช้เพื่อตรวจจับภัยคุกคาม

3. ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญ เพราะหลายคนตกเป็นเหยื่อของการโจมตี เนื่องจากไม่รู้เท่าทัน ไม่ตระหนักรู้ ดังนั้นองค์กรอาจต้องมีการทำ Security Awarness ที่ดีพอและอย่างเป็นประจำเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานให้รู้จักกับรูปแบบของการโจมตีได้ดีขึ้นและเท่าทันภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา

Comments
Write a Comment Close Comment Form