ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

5 อาชีพด้าน AI ที่น่าสนใจในปี 2023

ในปัจจุบันนี้มีตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรในด้าน AI และ Machine Learning เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

PROUD ขอแนะนำสายงานอาชีพในด้าน AI ที่น่าสนใจและอาจจะเป็นเป้าหมายของใครหลาย ๆ ท่าน ดังนี้

1) วิศวกรการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Engineer)

มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ออกแบบ และปรับใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำงานด้วยตนเอง โซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้ทำให้เครื่องจักรมีความสามารถในการทำให้แบบจำลองคาดการณ์เป็นแบบอัตโนมัติ  

2) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนโดยใช้เครื่องมือ AI เชิงวิเคราะห์และสถิติต่างๆ เพื่อสร้างโซลูชันที่องค์กรธุรกิจต้องการเพื่อการเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

3) นักจริยธรรม AI (AI Ethicist)

ทำหน้าที่ปลูกฝังมุมมองด้านจริยธรรม การเมือง และสังคมในระบบ AI สิ่งนี้ทำให้ระบบหรือเครื่องจักรทำงานได้อย่างโปร่งใสและยุติธรรม

4) นักออกแบบ UX (UX designer)

ผมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือเว็บไซต์ โดยติดตามความคาดหวัง พฤติกรรม และแรงกระตุ้นของผู้บริโภค

5) วิศวกรหุ่นยนต์ (Robotics Engineer)

มีหน้าที่ในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงของมนุษย์ ช่วยลดความซับซ้อนของงานที่ต้องทำซ้ำๆ และดำเนินการด้วยความแม่นยำสูงสุด

Comments
Write a Comment Close Comment Form