ไทย
ค้นหา

คลังความรู้

Don't Make Mistake

ในปัจจุบันมีหลายๆ องค์กรในประเทศไทยเริ่มทำมาตรฐานด้าน Security หรือ Implement ในส่วน Security Framework มากขึ้นเรื่อยๆ

 

 

แต่ก็มีหลายๆ องค์กรที่มีความคิดว่าเราไม่ใช่ Targets ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะโจมตี ซึ่่งความคิดนี้เป็นคิดที่อาจจะผิด เนื่องจากปัจจุบันการโจมตีทางด้าน Cyber หลายๆท่านจะคิดว่าคือการขโมยหรือ Hack เอาข้อมูลอย่างเดียว แต่บางจุดมุ่งหมายอาจจะต้องการเอาบริษัทหรือหน่วยงานเราเป็นแหล่งในการโจมตีต่อไปที่อื่นก็ได้

ITIL New Version

ITIL คือ Best Practice ที่ใช้บริหารจัดการงานบริการด้านสารสนเทศ (IT Service Management) โดยเป็นการพัฒนาร่วมกันของ OGC และ BSI

 

Gartner Top 10 IT Trend

ปี 2018 ทาง Gartner ได้เผย Top 10 IT Trend ประจำปีออกมา โดยสรุปมีดังนี้

 

 

Facebook Access Token issues

จากที่ Facebook ได้ออกมาประกาศเปิดเผยข้อมูลว่า Web ถูก Hacked

 

Digital Transformation and Security Topics

เมื่อองค์กรดำเนินการปฎิรูประบบ Digital และนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการธุรกิจใหม่มากขึ้น ปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยก็จะเพิ่มมากขึ้น

 

ISO/IEC 20000:2018

มาตรฐาน ISO 20000(SMS:SERVICE MANAGEMENT SYSTEM) เป็นมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการด้านไอที

ความแตกต่างระหว่าง Information Security และ Cyber Security

Information คือข้อมูลในองค์กร ที่สามารถอยู่ในรูปแบบใดๆ ก็ได้ เช่น Hard Copy หรือ Soft file เป็นต้น และก็สามารถอยู่ในรูปแบบการจัดเก็บในหลายๆ แบบเช่นกัน เช่น เครื่อง Client, Server, Network Equipment หรือ Thump Drive ดังนั้นในมุมของ Information Security ก็จะมีอยู่ 2 Sub-categories