ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

Crisis Communication คืออะไร?

การสื่อสารในสภาวะวิกฤต เป็นหนึ่งในเรื่องที่คนในองค์กรต้องช่วยกันรับมือ 

ไม่ว่าจะเป็นข่าวลบ กระแสดราม่าต่าง ๆ ที่โจมตีองค์กรของคุณโดยตรง และไม่มีใครอยากให้เกิดจึงต้องมีการวางแผนรับมือร่วมกันของทุกฝ่าย เพื่อให้ฝ่าวิกฤตเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย และเป็นมืออาชีพ

วิธีรับมือ หากเกิด Crisis ต่าง ๆ

1. อย่าตระหนก
รับมืออย่างมีสติและไม่ตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงองค์กรต้องมีการวางแผนรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสมทั้งการสื่อสารภายใน และภายนอก
2. ตั้งรับ
บริษัทออกแถลงการณ์ต่าง ๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียด และเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยความจริงใจ และนำเสนอแผนการจัดการระยะยาว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามีต่อองค์กร
3. วางแผน
บริษัทต้องมีการจัดทำ Communication Playbook เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือเหตุฉุกเฉินครั้งถัดไป

Comments
Write a Comment Close Comment Form