ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

MICRO Leasing: ISO/IEC 27001:2013 Certification

ขอขอบพระคุณทางบริษัท​ ไมโคร​ ลิสซิ่ง​ จำกัด​ (มหาชน)​ ที่ให้ความไว้วางใจบริษัท​ พราวด์​ คอนซัลติ้ง​ จำกัด

ในการให้คำปรึกษาเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน​ ISO/IEC27001:2013 ไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา แสดงถึงวิสัยทัศน์องค์กรที่ให้ความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัย​สารสนเทศซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ

Comments
Write a Comment Close Comment Form