ไทย
ค้นหา

CSA-STAR or Cloud Security Alliance (CSA) – Security , Trust & Assurance Registry

เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของผู้ให้บริการระบบคลาวด์ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าใช้ระบบ และสามารถประเมินความปลอดภัยของผู้ให้บริการตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้
Description

เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของผู้ให้บริการระบบคลาวด์ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าใช้ระบบ และสามารถประเมินความปลอดภัยของผู้ให้บริการตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้

Product tags