ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

การใช้ SaaS อย่างมั่นคงปลอดภัย

ปัจจุบันองค์กรมีการใช้บริการ SaaS อย่างก้าวกระโดด อาจจะเป็นเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายและต้องการ Scale ระบบงานภายใน 

ดังนั้นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยจึงหลีกเลี่ยงไปได้ PROUD จึงขอนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม โดยอาจจะลองนำไปปรับใช้กับการใช้ SaaS ขององค์กร ดังนี้

1. การใช้งาน MFA

เป็นการสร้างการป้องกันผู้ใช้งานให้ปลอดภัยมากขึ้น จากการที่ต้องมีการยืนยันตัวตนในหลาย ๆ มิติ 

2. การเข้ารหัสข้อมูล

การใช้งาน SaaS จะมีการเชื่อมโยงและโอนถ่ายข้อมูลอยู่ตลอด การเข้ารหัสข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญและควรปฏิบัติ รวมไปถึงข้อมูลที่เรามีการจัดเก็บไว้บนเครื่อง Local ด้วย

3. การใช้งาน CASB

เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยให้มากขึ้นจากที่ SaaS มีการให้บริการอยู่แล้ว 

3 ส่วนนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรจะดำเนินการรวมไปถึงการที่เราต้องเฝ้าระวัง ดูแลการใช้งาน SaaS อย่างเป็นประจำก็จะช่วยเสริมสร้างการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

Comments
Write a Comment Close Comment Form