ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

Cloud Security ที่ต้องบริหารจัดการ

ตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักการใช้งาน Cloud ซึ่งมีการใช้งานเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่องค์กรต้องประหยัดค่า Infrastructure และการที่เปลี่ยนแปลงสภาพการทำงาน

ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการด้าน Cybersecurity ที่ดีพอ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเหล่านี้

Cloud Breach ที่ต้องพิจารณามาก ๆ เพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วย ซึ่งเรื่อง IAM (Indentify and Access Management) ก็เป็นสิ่งสำคัญในการยืนยันตัวตน 

Supply Chain Attack ก็ต้องดูแลให้ดี เพราะเดี๋ยวนี้การโจมตีของ Hacker คงไม่ได้ทำโดยตรงมากนัก อาจจะมีการโจมตีผ่านทาง Outsource หรือ Vendors ที่เข้ามาให้บริการองค์กร ยิ่งตอนนี้ WFH มากขึ้นโอกาสเรื่องนี้จึงมากขึ้นตามไปด้วย 

Zero Trust กระบวนการนี้จะมีการนำมาใช้มากขึ้น รวมไปถึงการบริหารจัดการด้าน Network, Privilege ต่าง ๆ และการทำ Access control ก็จะต้องพร้อมใช้งานทุกองค์ประกอบ  

Comments
Write a Comment Close Comment Form