ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

Cybersecurity for OT

โลกในปัจจุบันขับเคลื่อนโดยดิจิทัลมากขึ้น ทำให้องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานใหม่มาใช้เพื่อให้อยู่รอดได้กับการแข่งขันที่สูงขึ้น

นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ยากต่อการจัดการให้มีความปลอดภัยที่ต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ ในกลยุทธ์ด้านโซลูชันด้านความปลอดภัยให้กับ OT บนคลาวด์นั้น ทีมรักษาความปลอดภัยจำเป็นจะต้องสามารถจัดการกับความท้าทายต่อไปนี้ได้

การปกป้องระบบ ICS (ระบบควบคุมอุตสาหกรรม) เชิงรุกจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยง ท่ามกลางการปฏิรูปการดำเนินงานให้เป็นดิจิทัลนั้น องค์กรต่างๆ จะต้องสามารถปกป้องข้อมูลที่เคลื่อนย้ายไปมาระหว่างโครงสร้างพื้นฐาน OT และไอทีได้ องค์กรควรรวมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ไว้ในแผนของตนอย่างสอดคล้องตั้งแต่เริ่มต้น 

การมีแพลตฟอร์มการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบบูรณาการจะช่วยให้องค์กรมีกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่สม่ำเสมอทั่วทั้งเครือข่าย ให้การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นและการมองเห็นที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังจะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการตรวจจับภัยคุกคามและในการตอบสนองให้น้อยลง นับเป็นการยกระดับแก้ไขภัยคุกคามให้มีทั่วทั้งเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments
Write a Comment Close Comment Form