ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

Gartner Top 10 IT Trend

ปี 2018 ทาง Gartner ได้เผย Top 10 IT Trend ประจำปีออกมา โดยสรุปมีดังนี้

 

 

 

 1. Autonomius Thing

 2. Augmented Analytics

 3. AI-Driven Development

 4. Digital Twin

 5. Empower Edges

 6. Immersive Experiences

 7. Blockchain

 8. Smart Space

 9. Digital Ethics and Privacy

 10. Quantum Computing

ซึ่งหลายๆ หัวข้อในนี้ ประเทศไทยก็เริ่มมีผู้ประกอบการให้ความสนใจและมี Platform/Product อยู่แล้วด้วย ที่น่าสนใจในมุมมาตรฐานคือหัวข้อที่ 9 ซึ่งมีมาตรฐานหรือ Framework หลายๆ อย่างที่ช่วยได้ เช่น ISO 27001 (Information Security), ISO 27017 (Cloud Secuirty), ISO27018 (Cloud Provacy), ISO 27032 (Cyber Security), ISO 38500 (ITG), ISO 29100 (Data Privacy) เป็นต้น องค์กรหลายๆ แห่งทั้งในไทยและต่างประเทศก็ได้มาตรฐานเหล่านี้แล้ว อาจจะไม่ครบแต่มีมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นแสดงแถึงเทคโนโลยีที่ดีก็ต้องมีการ Protection และ Privacy ที่ดีด้วย