ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

Top 10 Strategic Technology Trends 2024

ทุกท่านน่าจะรู้จัก Gartner  อยู่แล้ว ซึ่งทุก ๆ ปีจะมีงานวิจัย Technology Trend ออกมา ให้เราได้อ่านกัน 

Credit: GARTNER

Gartner บอกว่าแนวโน้มเหล่านี้จะส่งผลกระทบธุรกิจในช่วงหลายปีข้างหน้า เพื่อให้องค์กรได้วางกลยุทธ์และวางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 
1. AI Trust, Risk and Security Management: การจัดการความน่าเชื่อถือ ความเสี่ยง และความปลอดภัยของ AI (AI TRiSM)  
2. Continuous Threat Exposure Management (CTEM): การจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคามอย่าง ต่อเนื่อง  
3. Sustainable Technology: การลงทุนในเทคโนโลยีที่ยั่งยืนให้ประโยชน์ทั้งการดำเนินงานและการเงิน  
4. Platform Engineering: การนำ Platform มาช่วยสามารถสร้างโซลูชั่นที่ขยายและปรับเปลี่ยนได้แบบไม่มีขอบเขต 
5. Democratized Generative AI: การนำ generative AI มาใช้เพิ่มขึ้น   
6. AI-Augmented Development: การเขียนโค้ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้การเขียนโค้ดมีคุณภาพที่สูงขึ้น 
7. Industry Cloud Platforms: การปรับเปลี่ยน Cloud ดั่งเดิมให้เหมาะกับเฉพาะอุตสาหกรรมมากขึ้น  
8. Intelligent Applications: การใช้แอปพลิเคชันอัจฉริยะมาขับเคลื่อนการทำงานมากขึ้น  
9. Augmented Connected Workforce: ให้พนักงานมีเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อในการเชื่อมต่อระบบ ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานและนวัตกรรม  
10. Machine Customers: การใช้ Machine ที่มี AI ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำธุรกิจ 

น่าสนใจไหมครับ ดูแล้ว AI น่าจะเป็นพระเอกในหลายปีข้างหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยเลย

www.proud-consulting.com

sales@proud-consulting.com

Comments
Write a Comment Close Comment Form