ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

วิธีป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

ทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งในการใช้งานหรือเข้าถึงบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตนั้น

จำเป็นต้องเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญที่ควรใส่ใจ

วิธีที่สามารถช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ มีอะไรบ้างไปดูกันเลยย !!

1. การใช้รหัสผ่านที่แข็งแรง: ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก โดยใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กใหญ่รวมถึงตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษ และหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านที่ซ้ำกันกับบัญชีอื่นๆ และหมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ

2. การอัปเดตและป้องกันซอฟต์แวร์: อัปเดตซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ 

3. การใช้งานเครือข่ายที่ปลอดภัย: ใช้เครือข่ายที่มีการป้องกันและการเข้ารหัสข้อมูลอย่างเหมาะสม เช่นเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ที่มีการเข้ารหัสแบบ WPA2 หรือ WPA3 หลีกเหลี่ยง WI-FI สาธารณะ: เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะปลอดภัยจริงหรือไม่ 

4. การตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในสื่อต่างๆ: ปรับแต่งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน และบราวเซอร์ เพื่อความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้น

5. การศึกษาและการอบรม: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล และการอบรมให้ความรู้ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างเหมาะสม

การปกป้องความเป็นส่วนตัวไม่ได้แค่เรื่องของเครื่องมือเท่านั้น ดังนั้นเราต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีสติ รู้เท่าทันและระมัดระวัง

www.proud-consulting.com

sales@proud-consulting.com

Comments
Write a Comment Close Comment Form