ไทย
ค้นหา
กลับไปหน้าคลังความรู้ทั้งหมด

AI อนาคตใหม่ของเทคโนโลยี

ตอนนี้ไม่นาจะมีท่านไหนไม่รู้จักเทคโนโลยี AI ซึ่งเริ่มเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดอนาคต

ถ้าจะกล่าวถึงคำที่ตรงกับความหมายมากที่สุด คือ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ การคิดและมีการตอบสนองออกมาอัตโนมัติของระบบคอมพิวเตอร์ ตาม ISO/IEC 22989:2020 ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า "ความสามารถในการได้เรียนรู้ ประมวลผล สร้างสรรค และประยุกต์ใช้ความรู้ ที่จัดขึ้นในรูปแบบของแบบจำลอง เพื่อดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไป"

อย่างไรก็ดีองค์กรที่ให้ความสนใจในการบริหารจัดการ AI ภายในองค์กร เพื่อการจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการนำ AI ไปใช้งานในกรอบระบบการจัดการที่ได้กำหนดซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และความเป็นส่วนตัวโดยมีแนวทางบูรณาการในการจัดการโครงการ AI ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงไปจนถึงการรักษาความเสี่ยงเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผล สามารถนำระบบการบริหารจัดการ AI (ISO/IEC 42001:2023 - AIMS: Artificial Intelligence Management System) ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการ AI ฉบับแรกของโลกที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับความเป็นเลิศในการรับรองความมั่นคงปลอดภัยและสนับสนุนความยั่งยืนผ่านกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงได้

ถ้าสนใจการบริการด้านนี้ สามารถติดต่อทาง PROUD ได้ตลอดครับ 

www.proud-consulting.com

sales@proud-consulting.com

Comments
Write a Comment Close Comment Form